Links

Shikoku ken breeders ~ friends of Kasatori Sou

Denmark: Kennel Supassion’s
France: O Chanur
Italy: Shikoku Italia, Allevamento Shikoku
Canada:  Akashima
USA: O’ikonAirreyalis


Kishu ken breeder

the Netherlands: Of Mogeki


Hokkaido ken breeders

France: Kyuden Kitsune
Hungary: Icyitadaki Kennels


Kai ken breeders

Finland: Gekkoo No Kai Kens
USA: Yamabushi


Shiba breeders

the Netherlands: Shizen No Tamashii, Go Kuroakasou
Belgium: No Miyajima


Japanese Akita breeders

the Netherlands: Minamoto No Yorimitsu, Kurenai no Kaze