Our dogs

Shikoku ken ShouseiJapan import
Name: Shousei
Full name: Shousei Homare Go Izumo Yanosou
Date of birth: 15/08/2009
gender:
Color: Sesame (Goma)
Breeder: Akira Yano Izumoshi
Read more about Shousei →


1000173_177528569081783_1307580242_nJapan import
Name: Sumi
Full name: Unshoume Go Izumo Yanosou
Date of birth: 18/10/2011 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Black sesame (Kuro-Goma)
Breeder: Akira Yano Izumoshi
Read more about Sumi →


Shikoku ken ChiyoJapan import
Name: Chiyo
Full name: Shugakume Go Izumo Yanosou
Date of birth: 09/09/2013 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Black sesame (Kuro-Goma)
Breeder: Akira Yano Izumoshi
Read more about Chiyo →


Shikoku ken GojiJapan import
Name: Goji
Full name: Satsukihime Go Awa Yamainusou
Date of birth: 7/5/2014 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Red sesame (Kuro-Goma)
Breeder: Shigeru Kato
Read more about Chiyo →


Black and tan Shikoku ken HaruJapan import
Name: Haru
Full name: Harumi Go Yamabiko
Date of birth: 10/01/2014 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Black and Tan (Kuro)
Breeder: Sadao Yokoyama Yokosukashi
Read more about Haru →


ryuu-shikoku-kenJapan import
Name: Ryuu
Full name: Zuiryuu Go Hiroakisou
Date of birth: 17/01/2014 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Black sesame (Kuro-Goma)
Breeder: Suga Hiroaki Is
Read more about Ryuu →


Shikoku ken TetsuJapan import
Name: Tetsu
Full name: Takaou Go Hata Inoshishisou
Date of birth: 01/02/2014 (dd/mm/yyyy)
gender:
Color: Black sesame (Kuro-Goma)
Breeder: Kunihiro Wada Matsuyamashi
Read more about Tetsu →