Tetsu

Tetsu

Tetsu Japan import Full name: Takaou Go Hata Inoshishisou Kanji name: Call name: Tetsu Date of birth: 01/02/2014 gender: ♂ Color: Black sesame (Kuro-Goma) Breeder: Kunihiro Wada Matsuyamashi Sire: Iyo no gakushun Tsujikasou Dam: Garyume go Bigo Tasumakisou...
Shousei

Shousei

Shousei – In loving memory Japan import Full name: Shousei Homare Go Izumo Yanosou Kanji name: 照星誉女 出雲矢野荘 Call name: Shousei Date of birth: 15/08/2009 gender: ♂ Color: Sesame (Goma) Breeder: Akira Yano Sire: Gakushou Go Izumo Yanosou Dam: Shouseime Go...